Kontakt

Raiffeisen FACTORING d.o.o

Petrinjska 59
10 000 Zagreb

Tel: 01 6174 900
Fax: 01 4604 877

Email:
factoring@rba.hr
factoring.prodaja@rba.hr
factoring.op-podrska@rba.hr
factoring.racunovodstvo@rba.hr
factoring.risk@rba.hr

Informativni obračun eskonta mjenica

Povratak
Nominalni iznos mjenica u kunama
Eskontna kamatna stopa na godišnjoj razini u %
Factoring naknada u %
Management fee u kunama
Broj dana dospijeća mjenice (od dana eskonta do dana naplate mjenice)
Eskont mjenica je produkt koji se realizira samo u kunama uz primjenu eskontne kamatne stope pri izračunu iznosa isplate
Pretraživanje
Unesite pojam:
Tečajna lista RBA
(17.01.2019)
CHF16,592279
EUR17,426862
GBP18,379625
USD16,515934
cijela tečajna lista