Kontakt

Raiffeisen FACTORING d.o.o

Magazinska 69
10 000 Zagreb

Tel: 01 6174 900
Fax: 01 4604 877

Email:
factoring@rba.hr
factoring.prodaja@rba.hr
factoring.op-podrska@rba.hr
factoring.racunovodstvo@rba.hr
factoring.risk@rba.hr

HANFA ukinula odobrenje za obavljanje poslova faktoringa

Povratak
 Na zahtjev Raiffeisen Factoring d.o.o., Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je dana 22.02.2019. donijela rješenje o ukidanju odobrenja za obavljanje poslova faktoringa. 
Pretraživanje
Unesite pojam: